یکی اون بیرون به فکرته!!باور کن!

❃ نَظَرَ مِن بابِ افتعال❃

یکی اون بیرون به فکرته!!باور کن!

❃ نَظَرَ مِن بابِ افتعال❃

یکی اون بیرون به فکرته!!باور کن!

آقای من دستم را بگیر...
کودکی بازیگوشم...

آخرین مطالب

نویسندگان

پیوندها

۱۸ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «استاتوس شوخی خنده قندیل» ثبت شده است

بعد از اومدن روحانی

راننده پراید بزن بغل

ﺧﻮﺍﻫﺮﺗﻮﻧﻦ؟ ﻧﻪ!

ﺧﺎﻧﻮﻣﺘﻮﻧﻦ؟ ﻧﻪ!

ﺍﺻﻸ ﻧﺴﺒﺘﻰ ﺩﺍﺭﻳﻦ؟ ﻧﻪ !!

ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎﻝ ﺧﻴﻠﻰ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﻴﺎﻳﻦ ﺑﺎﻫﻢ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻛﻨﻴﻦ ﺑﭽﺘﻮﻥ ﺧﻮﺷﮕﻞ

ﻣﻴﺸﻪ!!!!

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

می گن تو دوره ریاست روحانی،

وقتی سر کلاس خوابت برده،

استاد می یاد پتو می ندازه روت

روحانی مچکریم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

روز انتقام نزدیکه

یه روز میاد که یخچال میاد در اتاقمونو هی باز میکنه، هی میبنده

مچکرم روحانی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ﺐ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩﻡ ﯾﻬﻮﯾﯽ ﺩﯾﺪﻡ ﯾﻪ

ﻫﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ

ﺍﻭﻣﺪ ﺑﺎﻻ ﺳﺎﺧﺘﻤﻮﻧﻤﻮﻥ ﻭ ﯾﻪ ﻣﺎﻣﻮﺭ ﻧﯿﺮﻭ

ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺑﺎ

ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﺭﺍﭘﻞ ﺍﻭﻣﺪ ﺭﻭ ﭘﺸﺖ ﺑﻮﻡ ﺩﯾﺶ

… ﻣﺎﻫﻮﺍﺭﻩ ﻣﻮﻥُ

ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮﺩُ ﺭﻓﺖ:))

ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ ﻣُﭽﮑﺮﯾﻢ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تازگیا وقتی ناخونامو می گیرم این گوشت بغل انگشتم رو نمی گیرم
 
روحانی مچکریم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

امروز صبح که از خواب بیدار شدم اولین سوالی که برام پیش اومد این بود که من کجام !؟
یه کم که دقت کردم فهمیدم مامانم اتاقمو تمیز کرده
مچکریم روحانی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

امروزصبح برای اولین بار زودبیدار شدم و رفتم نون خریدم...
بابام بهم خندید و روشو کرد اون طرفو گفت:
مچکریم روحانی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ﺍﺯ ﻭﻗﺘﯽ ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ ﺭﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺷﺪﻩ ﺳﻮﺍﻻﺕﮐﻨﮑﻮﺭ ﻫﻢ
ﺭﺍﺣﺖ ﺷﺪﻩ ! ﮐﻨﮑﻮﺭﯼ ﻫﺎ ﺩﯾﮕﻪ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ.
ﻣﺜﻼ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﮐﻨﮑﻮﺭ ﻫﻨﺮ؟
ﻫﻨﺮﭘﯿﺸﻪ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺳﯿﻨﻤﺎ؟
·
ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺩﺷﺖ
·
ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﮔﻠﺰﺍﺭ
·
ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻋﻠﻔﺰﺍﺭ
·
ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﭼﻤﻨﺰﺍﺭ
ﻫﻨﺮﭘﯿﺸﻪ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﺳﯿﻨﻤﺎ؟
·
ﺭﺿﺎ ﻣﺎﮐﺴﯿﻤﺎ
·
ﺭﺿﺎ ﻓﻮﻟﮑﺲ
·
ﺭﺿﺎ ﮊﯾﺎﻥ
·
ﺭﺿﺎ ﺧﺎﻭﺭ
ﻫﻨﺮﭘﯿﺸﻪ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻓﯿﻠﻢ ﻣﻤﻞ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ؟
·
ﻧﻌﻤﺖ ﺍﻟﻪ ﻣﯿﻨﻮ
·
ﻧﻌﻤﺖ ﺍﻟﻪ ﮔﺮﺟﯽ
·
ﻧﻌﻤﺖ ﺍﻟﻪ ﺳﺎﻗﻪ ﻃﻼﯾﯽ
·
ﻧﻌﻤﺖ ﺍﻟﻪ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻋﺴﻞ
ﻫﻨﺮﭘﯿﺸﻪ ﺯﻥ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺳﯿﻨﻤﺎ؟
·
ﻫﺪﯾﻪ ﺗﻬﺮﺍﻧﯽ
·
ﮐﺎﺩﻭﯼ ﺗﻬﺮﺍﻧﯽ
·
ﭼﺸﻢ ﺭﻭﺷﻨﯽ ﺗﻬﺮﺍﻧﯽ
·
ﻗﺎﺑﻞ ﻧﺪﺍﺭﻩ ﺗﻬﺮﺍﻧﯽ
ﺑﺎﺯﯾﮕﺮ ﭼﺸﻢ ﺭﻭﺷﻦ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﻭ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻥ؟
·
ﻓﺎﺭﺳﺎ ﭘﯿﺮﺯﻭﻓﺮ
·
ﭘﺎﺭﺳﺎ ﭘﯿﺮﻭﺯﻓﺮ
·
ﻓﺎﺭﺳﺎ ﻓﯿﺮﻭﺯﭘﺮ
·
ﭘﺎﺭﺳﺎ ﭘﯿﺮﻭﺯﭘﺭ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺆﺍﻻﺕ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ
ﻣﺮﺑﯽ ﻭ ﺑﺎﺯﯾﮑﻦ ﺳﺎﺑﻖ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ؟
·
ﻋﻠﯽ ﭘﺮﻭﯾﻦ
·
ﻋﻠﯽ ﺷﻬﯿﻦ
·
ﻋﻠﯽ ﻣﻬﯿﻦ
·
ﻋﻠﯽ ﻧﮑﯿﺴﺎ
ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻓﯿﺰﯾﮏ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺭ
ﺗﻠﺴﮑﻮﭖ
ﻭ ﻣﯿﮑﺮﻭﺳﮑﻮﭖ؟
·
ﻋﺪﺳﯽ
·
ﮐﺎﭼﯽ
·
ﻓﺮﻧﯽ
·
ﺳﺮﺷﯿﺮ ﺑﺎ ﺩﻭﻍ
ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﺷﮑﺎﻝ ﻣﺎﺩﻩ؟
·
ﯾﺨﭽﺎﻝ
·
ﺑﺨﺎﺭﯼ
·
ﺁﺑﮕﺮﻣﮑﻦ
·
ﮔﺎﺯ
مچکریم روحانی..

 

۶ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰ ۲۵ تیر ۹۲ ، ۱۶:۵۰
+مرا لطف تو می باید...

یکی از فانتزی هام اینه که در خونه رو به صورت آهنگین میزنم...ینیا مامانم کلافه است از دستم...خب مگه چیه؟؟

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۱ ۰۶ تیر ۹۲ ، ۱۲:۱۴
+مرا لطف تو می باید...

اگه یه وقت از آهنگای فلش تون خسته شدین،به اولین رستوران سر راهتون برید و بدید اونا براتون فلشتونو پر کنن با آهنگایی که برای مشتریاشون میذارن...

ما امتحان کردیم جواب داده...

تازه بعدا میتونید بر علیه شونم استفاده کنید...

ولی خداییش چه آهنگایی میریزن...


۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۱ ۰۶ تیر ۹۲ ، ۱۲:۰۲
+مرا لطف تو می باید...

یکی زنگ میزنه پیتزا فروشی میگه یه پیتزا میخوام.

فروشنده میگه:به نامِ...؟؟

میگه:آخ آخ ببخشید به نام خدا یه پیتزا میخواستم.=)

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۱ ۰۶ تیر ۹۲ ، ۱۱:۵۰
+مرا لطف تو می باید...

مردم دنیا زمان رو در سه حالت می بینن؛اما ما ایرانیا در 4 حالت:

زمان گذشته،زمان حال،زمان آینده،زمان شاه =)

۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۱ ۰۶ تیر ۹۲ ، ۱۱:۴۸
+مرا لطف تو می باید...

اومدم لیست خرید رو بخونم،گفتم:شارژ،ماست!

یه لحظه من و خواهرم دوتاییمون زدیم زیر خنده،

یاد کارتون"UP"افتادیم :چارلز مانس!!

لحن گفتنم دقیقا مثل همون بود =)

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ خرداد ۹۲ ، ۱۹:۵۶
+مرا لطف تو می باید...

با خواهرم رفتیم تا یه خرده دمشق رو بگردیم...!!!

خلاصه هوا خیلی گرم بود و روز آخر ماه شعبان بود...

از کاخ یزید بر می گشتیم =)

ما هم خیلی تشنه مون شده بود و داشتیم از عطش خفه می شدیم!

از دور یه "آبمیوه بستنی" دیدیم!!!

انگاری مثل این بود که به یه چشمه آب رسیدیم...

خواهرم اومد بگه که چی میخواد،...

خواهرم عربی با مرده حرف می زد،مرده فارسی حرف می زد!!!!من مرده بودم از خنده...

مرده گفت چند تا می خوای؟!

خواهرم گفت:واحِد !!!=))))

ما که آخرش هم نفهمیدیم اون آبمیوه هه اسمش چی بود اما من و خواهرم اسمش رو گذاشتیم:یَخ زَنُ الحُلقوم!!!

آخه یه لیوان گنده گنده بود بعد توش رو هم پر از یخ کرده بود...دو تا هم نی گذاشت توش آخرش هم نتونستیم تمومش کنیم چون خیلی بزرگ بود...فقط نکته مهم این بود که جیگرمون خنک شد تو اون گرما...!!!

خیلی روز خوبی بود...جاتون خالی...


۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ خرداد ۹۲ ، ۱۹:۵۱
+مرا لطف تو می باید...

چرا بچه ها اینجورین؟!!در طول سال،یاد گرفتن حروف الفبا واسه شون سخته و از زیر یاد گرفتن در میرن اما وقتی میخوان یه چیزی خودشون دانلود کنن با هزار سختی هم که شده خودشون سعی میکنن بنویسن!!!

مثلا همین برادر من ! اگه دیکته بود،تا بخوای یه کاری کنی که یادش نره که کلمه ی "حجم" با "ح" جیمیه!پدرت در میومد ... اما الآن داره بازی دانلود میکنه خیلی راحت مینویسه:دانلود ماشین بازی با حجم کم =)


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ خرداد ۹۲ ، ۱۴:۰۸
+مرا لطف تو می باید...

خداوند تبارک و تعالی اینگونه مقدر فرموده که وقتی کسی میره کارواش،و با ماشین تمیز از کارواش در میاد بیرون،باران شروع به بارش میکنه!

وقتایی هم پیش میاد که هوا گرمه و خبری از بارش بارون نیست اما تا از کارواش در میای بیرون،ممکنه دو تا بچه تُخس جلوی ماشینتو بگیرن و با تفنگ آبی بزرگ رو ماشینت آب بریزن!!!

اتفاقی که امروز برای من و خواهرم افتاد...

خداوندا همه رو شِفا بده...الهی آمین...


۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ خرداد ۹۲ ، ۲۲:۴۰
+مرا لطف تو می باید...

پس از مدت ها گشت و گذار و جست و جو در پی آینه ی دستیِ عزیزم،نشستم دارم "چی پف" می خورم که یه دفعه خواهرم از تو کیفش آینه ی عزیزمو در میاره!!!!

میگم:فکر میکردم فقط خودم کِش رفتن بلدم!!!

میگه:اسم این که کِش رفتن نیست!

میگم:پس چیه؟

میگه:اسمش استفاده همه جانبه از وسایله!!

میگم پس از این به بعد منم می تونم استفاده همه جانبه از وسایلت داشته باشم دیگه؟ =)

میگه:اون اسمش استفاده همه جانبه از وسایل نیست این اسمش استفاده همه جانبه از وسایله...اسم اون کِش رفتنه =)

من :|

خواهرم =)

یــــــــــــــــــا خـــــــُــــــــدااااااااا :@

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پ.ن:"چی پُف" تبلیغ بود...آخه خیلی خوشمزه است =)مخصوصا با چایی...=)

۳ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ خرداد ۹۲ ، ۰۰:۴۷
+مرا لطف تو می باید...

خواهرم برگشته میگه:می دونستی که نجیب ترین حیوون کلاغه؟؟!!!

من :|

خواهرم =)

من:مگه اسب نیست؟

خواهرم:نه.حتی کلاغ از اونم نجیب تره.!!

من :@ چرا؟؟!!!!

خواهرم:نمیدونم =)))))

من :|

۲ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۳ خرداد ۹۲ ، ۱۶:۱۴
+مرا لطف تو می باید...

رفتیم رستوران،مامانم برگشته به گارسن میگه:شما چقدر شبیه محسن یگانه هستید!!

نمی دونم چرا به گارسنه برخورد!!!!همچین با دلخوری رفت که نگو...اصن دیگه روم نمیشه تو چشاش نیگا کنم =)

۴ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ خرداد ۹۲ ، ۱۶:۰۶
+مرا لطف تو می باید...

رفتم داروخونه مرده وارد شده رو به متصدی خانوم میگه:

خانوم یه گاز بدید بی زحمت =)

من از خنده ترکیدم اونجا =)))

قیافه ی مرده دیدنی بود یه آقای سانتی مانتال کت شلواری =)

_______________

پ.ن:منظور گاز استریل بوده =)

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ خرداد ۹۲ ، ۱۰:۲۷
+مرا لطف تو می باید...

خواهرم رفته سی دی فروشی ،رو به مغازه دار کرده میگه:

عاغا! یه خاطره از فردا دارید؟؟

یارو برگشته میگه:یه خاطره از فردا نه اما از دیروز چرا دارم =)


۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ خرداد ۹۲ ، ۱۰:۲۵
+مرا لطف تو می باید...

عـــاغا عایا فقط ماییم که در حین گوش دادن به این مصراع از آهنگ آلبوم  یه خاطره از فردا :

                                          دارم میام پیشت جاده چه همواره 

  می افتیم تو دست انداز  و هرچی چاله چوله است یا شمام اینجوری هستید؟؟ =)

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ خرداد ۹۲ ، ۱۰:۲۲
+مرا لطف تو می باید...

تو یه استاتوس خوندم که میگفت:

یک اتاق مرتب نشانه ی یک کامپیوتر خراب و یا اینترنت قطع شده می باشد.

حکایت این روزای منه =))

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ خرداد ۹۲ ، ۲۳:۵۲
+مرا لطف تو می باید...

آغا!!تجربه ثابت کرده که خواننده هایی که از ماماناشون قهر نکرده و خواننده میشن،از خواننده هایی که نه تنها از ماماناشون بلکه از پدراشون هم قهر کرده و خواننده میشن،موفق ترن!!!

فلذا از مادران گرامی درخواست می شود که به هیچ عنوان با فرزندان گرام خود قهر نکرده و نگذارند تا خود به استعداد خوانندگی بالقوه شان پی ببرند!!!

+واااااااای این چه وضع آهنگه؟؟؟؟!!!!!از 100 تا آهنگ همه رو زدیم رفت...نه شعر خوب نه آهنگ در شان عرف...آخه واقعا من موندم تو خلقت این خواننده ها...

Just khaje amiri/mohammad esfahani/chavoshi/yeganeh

برای همه ی خواننده ها جز این بالایی ها متاسفم...

اینهمه این احسان خواجه امیری بدبخت گفت بابا بیاید یه آکادمی موسیقی راه بندازیم ما خواننده ها کسانی رو که صدای خوبی دارن و از  استعداد بالایی برخوردارن رو انتخاب کنیم...مگه تو گوش این مسئولین میره؟؟

+مبینا جان وفات پدری ات رو هم به تو و هم به رومینای عزیز و خصوصا پدر و مادرت تسلیت میگم...

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ خرداد ۹۲ ، ۱۵:۳۲
+مرا لطف تو می باید...

به قول خواهرم:

خواستگار نه خود به خود به وجود می آید و نه از بین میرود!!!فقط از خانه دختری به خانه دختر دیگر انتقال می یابد =)


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ خرداد ۹۲ ، ۱۴:۴۰
+مرا لطف تو می باید...