سلام...اگر خوندید و تونستید حتما هر کمکی که از دستتون بر بیاد بکنید...

جان تهمینه و تهمینه ها در خطره...