یکی اون بیرون به فکرته!!باور کن!

❃ نَظَرَ مِن بابِ افتعال❃

یکی اون بیرون به فکرته!!باور کن!

❃ نَظَرَ مِن بابِ افتعال❃

مشخصات بلاگ
یکی اون بیرون به فکرته!!باور کن!

آقای من دستم را بگیر...
کودکی بازیگوشم...

آخرین مطالب
نویسندگان
پیوندها

روحـــــانی مُچکریم...=)

سه شنبه, ۲۵ تیر ۱۳۹۲، ۰۴:۵۰ ب.ظ

بعد از اومدن روحانی

راننده پراید بزن بغل

ﺧﻮﺍﻫﺮﺗﻮﻧﻦ؟ ﻧﻪ!

ﺧﺎﻧﻮﻣﺘﻮﻧﻦ؟ ﻧﻪ!

ﺍﺻﻸ ﻧﺴﺒﺘﻰ ﺩﺍﺭﻳﻦ؟ ﻧﻪ !!

ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎﻝ ﺧﻴﻠﻰ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﻴﺎﻳﻦ ﺑﺎﻫﻢ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻛﻨﻴﻦ ﺑﭽﺘﻮﻥ ﺧﻮﺷﮕﻞ

ﻣﻴﺸﻪ!!!!

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

می گن تو دوره ریاست روحانی،

وقتی سر کلاس خوابت برده،

استاد می یاد پتو می ندازه روت

روحانی مچکریم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

روز انتقام نزدیکه

یه روز میاد که یخچال میاد در اتاقمونو هی باز میکنه، هی میبنده

مچکرم روحانی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ﺐ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩﻡ ﯾﻬﻮﯾﯽ ﺩﯾﺪﻡ ﯾﻪ

ﻫﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ

ﺍﻭﻣﺪ ﺑﺎﻻ ﺳﺎﺧﺘﻤﻮﻧﻤﻮﻥ ﻭ ﯾﻪ ﻣﺎﻣﻮﺭ ﻧﯿﺮﻭ

ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺑﺎ

ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﺭﺍﭘﻞ ﺍﻭﻣﺪ ﺭﻭ ﭘﺸﺖ ﺑﻮﻡ ﺩﯾﺶ

… ﻣﺎﻫﻮﺍﺭﻩ ﻣﻮﻥُ

ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮﺩُ ﺭﻓﺖ:))

ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ ﻣُﭽﮑﺮﯾﻢ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تازگیا وقتی ناخونامو می گیرم این گوشت بغل انگشتم رو نمی گیرم
 
روحانی مچکریم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

امروز صبح که از خواب بیدار شدم اولین سوالی که برام پیش اومد این بود که من کجام !؟
یه کم که دقت کردم فهمیدم مامانم اتاقمو تمیز کرده
مچکریم روحانی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

امروزصبح برای اولین بار زودبیدار شدم و رفتم نون خریدم...
بابام بهم خندید و روشو کرد اون طرفو گفت:
مچکریم روحانی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ﺍﺯ ﻭﻗﺘﯽ ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ ﺭﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺷﺪﻩ ﺳﻮﺍﻻﺕﮐﻨﮑﻮﺭ ﻫﻢ
ﺭﺍﺣﺖ ﺷﺪﻩ ! ﮐﻨﮑﻮﺭﯼ ﻫﺎ ﺩﯾﮕﻪ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ.
ﻣﺜﻼ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﮐﻨﮑﻮﺭ ﻫﻨﺮ؟
ﻫﻨﺮﭘﯿﺸﻪ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺳﯿﻨﻤﺎ؟
·
ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺩﺷﺖ
·
ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﮔﻠﺰﺍﺭ
·
ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻋﻠﻔﺰﺍﺭ
·
ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﭼﻤﻨﺰﺍﺭ
ﻫﻨﺮﭘﯿﺸﻪ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﺳﯿﻨﻤﺎ؟
·
ﺭﺿﺎ ﻣﺎﮐﺴﯿﻤﺎ
·
ﺭﺿﺎ ﻓﻮﻟﮑﺲ
·
ﺭﺿﺎ ﮊﯾﺎﻥ
·
ﺭﺿﺎ ﺧﺎﻭﺭ
ﻫﻨﺮﭘﯿﺸﻪ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻓﯿﻠﻢ ﻣﻤﻞ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ؟
·
ﻧﻌﻤﺖ ﺍﻟﻪ ﻣﯿﻨﻮ
·
ﻧﻌﻤﺖ ﺍﻟﻪ ﮔﺮﺟﯽ
·
ﻧﻌﻤﺖ ﺍﻟﻪ ﺳﺎﻗﻪ ﻃﻼﯾﯽ
·
ﻧﻌﻤﺖ ﺍﻟﻪ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻋﺴﻞ
ﻫﻨﺮﭘﯿﺸﻪ ﺯﻥ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺳﯿﻨﻤﺎ؟
·
ﻫﺪﯾﻪ ﺗﻬﺮﺍﻧﯽ
·
ﮐﺎﺩﻭﯼ ﺗﻬﺮﺍﻧﯽ
·
ﭼﺸﻢ ﺭﻭﺷﻨﯽ ﺗﻬﺮﺍﻧﯽ
·
ﻗﺎﺑﻞ ﻧﺪﺍﺭﻩ ﺗﻬﺮﺍﻧﯽ
ﺑﺎﺯﯾﮕﺮ ﭼﺸﻢ ﺭﻭﺷﻦ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﻭ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻥ؟
·
ﻓﺎﺭﺳﺎ ﭘﯿﺮﺯﻭﻓﺮ
·
ﭘﺎﺭﺳﺎ ﭘﯿﺮﻭﺯﻓﺮ
·
ﻓﺎﺭﺳﺎ ﻓﯿﺮﻭﺯﭘﺮ
·
ﭘﺎﺭﺳﺎ ﭘﯿﺮﻭﺯﭘﺭ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺆﺍﻻﺕ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ
ﻣﺮﺑﯽ ﻭ ﺑﺎﺯﯾﮑﻦ ﺳﺎﺑﻖ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ؟
·
ﻋﻠﯽ ﭘﺮﻭﯾﻦ
·
ﻋﻠﯽ ﺷﻬﯿﻦ
·
ﻋﻠﯽ ﻣﻬﯿﻦ
·
ﻋﻠﯽ ﻧﮑﯿﺴﺎ
ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻓﯿﺰﯾﮏ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺭ
ﺗﻠﺴﮑﻮﭖ
ﻭ ﻣﯿﮑﺮﻭﺳﮑﻮﭖ؟
·
ﻋﺪﺳﯽ
·
ﮐﺎﭼﯽ
·
ﻓﺮﻧﯽ
·
ﺳﺮﺷﯿﺮ ﺑﺎ ﺩﻭﻍ
ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﺷﮑﺎﻝ ﻣﺎﺩﻩ؟
·
ﯾﺨﭽﺎﻝ
·
ﺑﺨﺎﺭﯼ
·
ﺁﺑﮕﺮﻣﮑﻦ
·
ﮔﺎﺯ
مچکریم روحانی..

 

نظرات  (۶)

۰۱ مرداد ۹۲ ، ۱۱:۴۴ عاشق شهادت

ایول آبجی...

خیلییییییییییییییییییی با حال بود

پاسخ:
=)
قابلی نداشت=)

خب معلومه...

 

پاسخ:
آذری مچکریم =)

سوالات کنکورش جالب بود و من تصمیم گرفتم بهشون جواب بدم:

1.محمد رضا چمنزار

2.رضا فولکس

3.نعمت الله شیرین عسل D:

4.کادوی تهرانی(البته اصفهانیش جالب تره)

5.فارسا فیروزپرD:

6.علی شهین

7.کاچی...(فکرشو بکن... تو میکروسکوپ کاچی بکار میره... هی :)

8.آبگرمکن

پاسخ:
تو رتبه یک کنکوری....مچکریم روحانی...=)
۲۶ تیر ۹۲ ، ۲۰:۰۵ جوان انقلابی
از وقت روحانی رئیس جمهور شده دو طرف بالشم شبا خنکه! بابام هم بلند نمیشه نصفه شبا کولر رو خاموش کنه! کلا مچکریم
پاسخ:
=)
تو وب من کاملترش هست
تشریف بیارید آپم (روزه داران حجتی برای روزه خواران)
سلام دوست خوب
ممنون که به وبلاگم اومدی و مطلبم در مورد امام زمان رو خوندی ونظرت رو گفتی خیلی ممنون
راستی این پستت خیلی باحال بود
باز هم ممنون
امیدوارم بازهم سر بزنی
منم قول میدم سر بزنم
اللهم عجل لولیک الفرج...
پاسخ:
بله من همیشه سر میزنم...قوووول...
الهی آمین...

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">