خب گاهی اتفاق میفته دیگه ...


همه چی که دست خود آدم نیست ...


چقدر خوبه که این وبلاگ وجود داره ...
بغض گلومو گرفته...داره خفه ام میکنه ...

هیچکسی "همراه" نیست ...
دیگه حتی کسی پیدا نمیشه حال ات رو بپرسه ...


این نیز بگذرد ...