معلممون میگفتن که اگه به غذاتون سه بار بخونید:صلّی الله علیک یا اباعبدالله الحسین،و فوت کنید،غذاتون امام حسینی میشه...

اما من حالا بهتون پیشنهاد میکنم که جدا از این امر هم سه بار بگید:صلّی الله علیک یا صاحب العصر و الزمان و فوت کنید تا غذاتون امام زمانی شه=)

اینجوری خیلی خوبه=)

جمعا میشه 6 تا سلام...عوضش غذای ناب میخورید...:)

حالا اینا به کنار ته قابلمه تون با انگشت دعای نور حضرت صدیقه طاهره رو بنویسید که دیگه واقعا یه غذایی میشه که دیگه هیچی=)