حامد بِهداد :
یعنی میخوای بگی
هیچ نامَحرمی بهِت دست نَزده ؟!

رعنا آزادی ور :
من فکر میکردم ،
گذشته ی من به خودم مربوطه ..

حامد بِهداد :
ببین ،
هیچوقت یه چیزایی و به مَن نگو ..
جَنبه شو ندارم ..
شاید خودم بگم بگو وَلی نگو ؛
بِهم میریزم ..
شاید تیریپِ بی غیرتی بردارم ،
بگم بگو ، ولی نگو ..
مَن خودمو میشناسم ، بِهم میریزم ..

#دیالوگ
📽خانه دخترــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من تا حالا این فیلمو ندیدم... ولی از وقتی این دیالوگ به غااااااااااااااااااااااایت قشنگو خوندم ، خیلی دلم میخواد فیلمو ببینم...

وااااقعا دیالوگش قشنگه...

آره...حقیقتا مردها یسری حرفا رو اصلااااااااااااااااااااااااا نمیتونن تحمل کنن...خصوصا اگر اون بخش به غیرتشون ربط داشته باشه...این دیالوگ این موضوع رو خیلی خوب نشون میده ...