توی اینستاگرام یه پستی گذاشته بودم فکر کنم اوایل اردیبهشت... برام جالب بود... مطهره دوستی که از دبستان باهام بود ، و من خیلییییی دوسش دارم و دختر فوق العاده ایه ، برام زیرش نوشت که حدیثه! من همیشه فکر میکردم که چقدر شخصیت تو شبیه جودی ابوته 😊

خب واقعا هم راست میگه ... شاید شبیه ترین شخصیتی که میتونیم به شخصیت من مال بزنی ، همین جودی ابوته .... 

خیلی هم خوبه 😊