اگر بعدها بهت بگم اونی که دوستش داشتم تو بودی درحالی که خبر نداشتی چی میگی؟

.

من  حتی به تو فکر هم نمیکردم...
تو توی زندگی من نقشی نداشتی...

اما حالا...

دوست داشتن تو محکی بر ایمان منه...

به خدا سخته...خیلی سخته... :'(

از اون روز تاحالا برای من یک روز گذشته...

با اینکه تفاوت زمانی اش ماه هاست...اما من هنوز توی همون روزا زندگی میکنم...


از خدا خواسم امشب بیای توی وبلاگم...

اگر امشب اومدی و برات عجیب بود این ییهو اومدنت بدون به این دلیله...

.
حسینی و مهدوی بمان ای عزیز من